Ο Σύλλογος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος Βαλμάς Χριστόφορος
Αντιπρόεδρος Γερονικολόπουλος Λεωνίδας
Γενικός γραμματέας Σταθοπούλου Βικτώρια
Ταμίας Καρκάλου Παναγιώτα
Ειδικός γραμματέας Μαγκαφά Σοφία
Μέλος Κατσένιος Γιώργος
Μέλος Πολυχρονάκη Ελένη