Άρχισε χθες με επιτυχία και η δραστηριότητα της Ρομποτικής για παιδιά όλων των τάξεων του σχολείου μας.

Καλημέρα σας!

Άρχισε χθες με επιτυχία και η δραστηριότητα της Ρομποτικής για παιδιά όλων των τάξεων του σχολείου μας.

Υπενθυμίζουμε ότι από το επόμενο Σάββατο οι ώρες διεξαγωγής θα μετακυλιστούν όλες μισή ώρα.

δλδ.

11:00 - 12:00 
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00

Θα τοιχοκολληθεί το ΝΕΟ πρόγραμμα και στην είσοδο του σχολείου.